Τύριος:

Τύριςmasc gen sg
Τύριοςmasc nom sg
τύριοςmasc nom sg
Τυρίςmasc gen sg