Τίγριος:

Τίγριοςmasc nom sg
Τίγριςmasc/fem gen sg
τίγριςmasc/fem gen sg