Τίγριν:

Τίγριςmasc/fem acc sg
τίγριςmasc/fem acc sg