Τελαμῶνος:

τελαμώνmasc/fem gen sg
Τελαμώνmasc gen sg