Τελαμῶνι:

τελαμώνmasc/fem dat sg
Τελαμώνmasc dat sg