Συρίας:

Σύριοςfem acc pl; fem gen sg
Συρίαfem gen sg
Σῦροςfem gen sg
συρίαfem acc pl; fem gen sg