Στωικῷ:

Στωικόςmasc/neut dat sg
στωικόςmasc/neut dat sg