Στωικῶν:

Στωικόςfem gen pl; masc/neut gen pl
στωικόςfem gen pl; masc/neut gen pl