Στωικοῖς:

Στωικόςmasc/neut dat pl
στωικόςmasc/neut dat pl