Στωικοί:

Στωικόςmasc nom/voc pl
στωικόςmasc nom/voc pl