Στωικῆς:

Στωικόςfem gen sg
στωικόςfem gen sg

Visit Wiki