Στιχίον:

Στιχίοςmasc acc sg
στίχιονneut nom/acc/voc sg