Σπάρτηι:

σπάρτηfem dat sg
Σπάρτηfem dat sg
Σπάρτιςmasc dat sg