Σαλαμίνιος:

Σαλαμίνιοςmasc/fem nom sg; masc nom sg