Θεόφιλος:

Θεόφιλοςmasc nom sg
θεόφιλοςmasc/fem nom sg