Προμηθεῖ:

προμηθεύςmasc dat sg
προμηθήςmasc/fem/neut nom/acc/voc dual; masc/fem/neut dat sg
προμηθέομαι;προμηθοῦμαι;προμηθοῦμαιmid-pass ind pres 2nd sg
Προμηθεύςmasc dat sg