Πολυξένης:

πολύξενοςfem gen sg
Πολυξένηfem gen sg