Πολυξένην:

πολύξενοςfem acc sg
Πολυξένηfem acc sg