Πολλά:

πολύςneut nom/acc/voc pl; fem nom/acc/voc dual
πλείωνneut nom/acc/voc pl; fem nom/acc/voc dual
πλεῖστοςneut nom/acc/voc pl; fem nom/acc/voc dual