Πλατωνικῶν:

Πλατωνικόςfem gen pl; masc/neut gen pl