Πελίου:

Πήλιονneut gen sg
Πελίηςmasc gen sg
πελιόςmasc/fem/neut gen sg
Πέλιοςmasc gen sg