Πέρσαις:

πέρθωact opt aor 2nd sg
Πέρσηςmasc dat pl