Πανελλήνιον:

Πανελλήνιοςmasc acc sg
Πανελλήνιονneut nom/acc/voc sg