Παμφυλίου:

Πάμφυλοςmasc gen sg
Παμφύλιοςmasc/neut gen sg