Παιανιέων:

Παιανιεύςmasc gen pl
παιωνίζωact part fut masc voc sg; act part fut masc nom sg