Οἰνώ:

οἰνόςmasc nom/acc/voc dual
Οἰνώfem nom sg; fem acc sg; fem nom/acc/voc dual