Μηδικά:

Μηδικόςneut nom/acc/voc pl; fem nom/acc/voc dual
Μηδικόνneut nom/acc/voc pl
Μηδικήfem nom/acc/voc dual
μηδικήfem nom/acc/voc dual