Μενάνδρου:

Μένανδροςmasc gen sg
μένανδροςmasc/fem/neut gen sg