Λυσιμάχου:

λυσίμαχοςmasc/neut gen sg; masc/fem/neut gen sg; fem gen sg
Λυσίμαχοςmasc gen sg