Λυκόφρων:

λυκόφρωνmasc nom sg
Λυκόφρωνmasc nom sg