Λευκανοί:

Λευκανοίmasc nom/voc pl
Λευκανόςmasc nom/voc pl