Κυπρίων:

Κύπριαneut gen pl
κύπριοςfem gen pl; masc/neut gen pl
Κύπριοςfem gen pl; masc/neut gen pl; masc gen pl
κύπριονneut gen pl