Κυπρίω:

κύπριοςmasc/neut nom/acc/voc dual
Κύπριοςmasc/neut nom/acc/voc dual; masc nom/acc/voc dual
κύπριονneut nom/acc/voc dual