Κυπρίτης:

Κυπρίτηςmasc/fem nom sg; masc nom sg; masc/fem acc pl