Κυπρία:

κύπριοςfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg
Κυπρίαfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg
Κύπριοςfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg