Κυνοσάργει:

Κυνόσαργεςneut dat sg; neut nom/acc/voc dual