Κρεῖον:

κρείωνmasc voc sg
Κρεῖοςmasc acc sg
Κρέωνmasc voc sg
κρεῖονneut nom/acc/voc sg
κριόςmasc acc sg