Κόρηι:

κόρηfem dat sg
κόριςmasc dat sg
Κόρηfem dat sg