Κλεψύδρα:

κλεψύδραfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg
Κλεψύδρηfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg