Κλείδημος:

Κλειτόδημοςmasc nom sg
Κλείδημοςmasc nom sg