Κινύρου:

κινύρομαιmid-pass ind imperf 2nd sg; mid imperat aor 2nd sg; mid-pass imperat pres 2nd sg
Κινύρηςmasc gen sg
Κίνυροςmasc gen sg