Κεραμεικοῦ:

κεραμεικόςmasc/neut gen sg
Κεραμεικόςmasc gen sg