Κεφάλου:

κέφαλοςmasc gen sg
κεφαλόω;κεφαλῶ;κεφαλῶ;κεφαλῶ;κεφαλῶact imperat pres 2nd sg
Κέφαλοςmasc gen sg
κέφαλονneut gen sg