Καλλισθένην:

Καλλισθένηςmasc acc sg
Καλλισθένηfem acc sg