Καλλίμαχον:

Καλλίμαχοςmasc acc sg
καλλίμαχοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg