Γλαυκίου:

Γλαυκιεύςmasc gen sg
Γλαυκίαςmasc gen sg
Γλαύκιοςmasc gen sg
γλαύκιονneut gen sg