Φοίνικος:

φοῖνιξmasc gen sg
Φοῖνιξmasc/fem gen sg