Φλιάσιος:

Φλιάσιοςmasc nom sg
Φλειάσιοςmasc nom sg