Φανίου:

φανίονneut gen sg
Φανίονneut gen sg
Φάννιοςmasc gen sg
Φανίαςmasc gen sg
Φάνιοςmasc gen sg