Φαληρικῶι:

Φαληρικόςmasc/neut dat sg
Φαληρικόνneut dat sg